Hé lộ phương pháp kinh doanh hiệu quả của các tỷ phú.